Ważny etap projektu WRP

Z końcem maja 2017 roku Fundacja Ludzie Jesieni jako właściciel znaku WRP przystąpiła do projektu Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta – WRP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do celów Projektu podpisaliśmy umowy partnerskie z sześcioma aż partnerami z terenu Dolnego Śląska: z Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Prusice, Gminą Wisznia Mała, Gminą Zawonia, Gminą Wołów, i Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.

Powyższe to nic innego jak partnerstwo na rzecz realizacji projektu WRP w ramach naboru RPDS.02.02-IZ.00-02-219/17 dla poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

W ramach Projektu Fundacja Ludzie Jesieni współpracując z w/w Partnerami zakupi i wdroży na obszarze ich działań określone ilości opasek WRP, które zostaną przekazane mieszkańcom sześciu wymienionych obszarów. FLJ przeprowadzi dla Partnerów szkolenia odnośnie metod posługiwania się opaskami.

Całe działanie jest przewidziane na kilka lat. Choć oczywiście na razie nic jeszcze nie jest przesądzone i informacja o ewentualnym otrzymaniu dotacji RPO dotrze do nas dopiero po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej, wydaje się że projekt ma wszelkie szanse być zauważonym przez komisję. Tym bardziej, że już mamy doświadczenia w e-opiece, choćby poprzez uczestnictwo w programie Interreg Carewell.

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.