WRP® – odkrywamy powoli tajemnice.

PtaszynaWRP®Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta

Drodzy Państwo. Zanim zaproszę Was do kolejnej odsłony informacji o WRP®, zanim zorientujecie się w jego możliwościach, przedstawię pojęcia, jakie na pewno z artykule znajdziecie. Nie po to, by zawracać Wam głowę. Ale po to, by móc czytać artykuł bez szukania w słowniku czy googlach.

Słowa i kluczowe zwroty używane w artykule:

1.       NFC – Near Field Communication – Komunikacja zbliżeniowa. Funkcjonuje powszechnie, na przykład w zbliżeniowych kartach płatniczych. Zastosowana w komórkach umożliwia płacenie nimi na identycznej zasadzie jak kartami płatniczymi.

2.       RFID – Radio Frequency Identification – Dane identyfikowalne za pomocą częstotliwości radiowych. W zasadzie jest to dokładnie to samo co NFC, różnicą jest odległość działania od czytnika. W NFC wynosi ona kilka mm, w RFID, w zależności od typu tagu – nawet do kilku metrów.

3.       TAG – Miniaturowe urządzenie pozwalające na zapis w jego chipie pewnej ilości danych. Tagi mogą mieć różną formę, najczęściej występują w postaci różnych kształtów naklejek o średnicy 20 do 40 mm. Pozwalają zapisać od kilkudziesięciu znaków tekstowych do nawet 4000 znaków, do tego można w nich definiować również funkcje, które po zbliżeniu do urządzenia odbiorczego wykonają jakieś polecenie – na przykład wyślą zdefiniowanego SMS-a pod zadany numer.

4.       Smartfon – Multimedialny kombajn telefoniczny z aplikacjami i funkcjami dostępowymi, głównie pracujący na Androidzie lub na systemie IOS (Mac), a także Windows. Większość ze współcześnie używanych smartfonów posiada fabrycznie wbudowany interfejs NFC.

5.       WRP® – omawiany poniżej system Wspomagania Ratownictwa Medycznego®

Opis projektu – wprowadzenie.

1.       Obecne czasy, tempo życia ludzi i postęp cywilizacji oraz idącej w ślad za tym medycyny sprawiają, że znacznie wydłuża się życie człowieka i komfort tegoż życia. Powszechna opieka zdrowotna, obojętne jak ją ocenimy, pozwala większości naszego społeczeństwa, mimo dotknięcia różnymi ciężkimi nawet schorzeniami, żyć normalnie i funkcjonować w swoim środowisku z pełną aktywnością. Jednak opinie osób pełniących na co dzień funkcje ratownicze, czy w prywatnej czy państwowej służbie zdrowia, placówkach opiekuńczych, szpitalach, Pogotowiu Ratunkowym i Straży Pożarnej wskazują na brak powszechnie dostępnego systemu informacji o pacjencie, szczególnie wtedy gdy o jego życiu i zdrowiu decydują sekundy, a pacjent jest nieprzytomny bądź niekomunikatywny. O ile pewne dane co do ratowanej osoby można uzyskać z posiadanych przez nią przy sobie dokumentów (jeśli oczywiście ma), o tyle nie zawsze jest to możliwe w formie danych o posiadanych przez pacjenta schorzeniach jak na przykład: nadciśnienie, padaczka, choroby serca, układu immunologicznego, alergie na leki, ociemniałość, głuchota lub inne przypadłości, o których niewiedza ratownika może być przyczyną opóźnienia właściwej pomocy, a w krańcowych przypadkach pomocy nieskutecznej. Mówiąc o natychmiastowej pomocy w oparciu o powszechny dostęp do danych pacjenta zdaję sobie sprawę, że są to dane wrażliwe i że muszą być chronione, a także o tym, że sporządzone i zarządzane powinny być przez osobę upoważnioną.

2.       W punkcie pierwszym mówiliśmy o danych w stosunku do osób zagrożonych potencjalną interwencją medyczną z powodu ryzyka wystąpienia u nich schorzenia. Pojawia się pytanie, czy w podobny sposób nie warto byłoby „znakować” na przykład wycieczek, pielgrzymek, przemieszczających się grup, uczniów w szkołach etc. Posiadanie przy sobie danych identyfikacyjnych w postaci albo niewielkiej bransoletki, albo breloczka podczepionego do kluczy, albo też medalika wielkości pięciozłotówki, w przypadku konieczności byłoby doskonałym identyfikatorem osoby, odczytywanym na ekranie smartfonu w kilka sekund, bez żadnej dodatkowej aplikacji. Nietrudno sobie wyobrazić korzyści płynące z możliwości jakie daje system WRP® – Wspomaganie Ratunkowe Pacjenta*. Wymieniłem je wcześniej, ale oczywiście jedynym ograniczeniem WRP® jest inwencja osób go stosujących.

Koszty urządzenia i możliwości funkcji

1.       Według naszego pomysłu są 3 opcje stosowania urządzenia. Opcja najtańsza i najłatwiejsza do wprowadzenia to opcja WRP®, jedynie przechowującego dane użytkownika na tagu NFC umieszczonym w dowolnym (niemetalowym jednak) wisiorku zawieszanym na szyi. W dalszej części opowiem krótko o wariantach zapisu i odczytu danych. Nazywam tą opcję podstawową. W urządzeniu zapisujemy WRP® w sposób albo powszechny standardowy – w postaci wizytówki vcard, albo rozbudowany z większą ilością danych, które mogą być albo dostępne dla posiadających czytniki bez kodowania – chodzi głównie o smartfony czy tablety, albo dla tych kodowanych. Odczyt następuje po zbliżeniu  wisiorka WRP® do tylnej części obudowy urządzenia wyposażonego w technologię NFC. Na foto poniżej jedna z możliwych, tak naprawdę dowolnych opcji wyglądu urządzenia w standardzie.

1

2.       Opcja pozastandardowa – kombinacja urządzenia z systemem przywoławczym i lokalizacyjnym. Na razie nie będzie stosowana.

3.       Koszt opcji standardowej to koszt samego urządzenia, które w zależności od wyglądu (począwszy od wodoodpornego czipu, poprzez wisiorek jak powyżej i skończywszy na wzornictwie przygotowanym wyłącznie pod cele ratownicze) będzie niewielki, dostępny dla przeciętnego Kowalskiego bez najmniejszego uszczerbku dla jego budżetu domowego. Koszt programowania pojedynczego WRP® wliczony jest w przygotowanie i wysyłkę do pacjenta. Na tym temacie skupię się w dalszej części artykułu. Dostępne standardowo oprogramowanie do ODCZYTU jest freewarowe i umożliwia odczyt z urządzenia metodą bezstykową z odległości do kilku milimetrów. Dotyczy to wersji niekodowanych, docelowo uważam, że kodowanie danych potrzebnych do zapisu w DRP® jest niecelowe, jedynie należy je zabezpieczyć przed możliwością modyfikowania bądź wręcz skasowania. Co nie jest żadnym problemem. Jednak w przypadku wprowadzenia kodowania dedykowanego koszty mogą wzrosnąć i nie jestem w stanie dzisiaj, bez konsultacji z programistami ich ocenić.

4.       Opcja pozastandardowa jest opcją o znacznie większej skuteczności, jednak zwiększają się jej wymiary i koszty. Nie da się całości urządzenia umieścić w naszyjnym wisiorku. W grę wchodzi najwygodniejsza obudowa zegarkowa. Wadą takiego urządzenia jest zasilanie. System wymaga przewodowego ładowania akumulatora i wystarcza na 2 do 3 dni pracy. Dostępne jest ładowanie bezprzewodowe, jednak cena wzrasta. Problem energii nie dotyczy wmontowanego w obudowę WRP® – który nie potrzebuje baterii.

5.       Opcja nieomawiana dotąd, ale ciekawa z punktu użytkownika – czyli umieszczenie danych WRP® na karcie płatniczej przeznaczonej do płatności zbliżeniowych. Każda tego typu karta jest tak naprawdę tagiem, na którym można zapisać dowolne dane. Oczywiście sektory służące do zapisu danych przez użytkownika są z reguły chronione i niemożliwe do samodzielnej modyfikacji. Tagi „zaszyte” wewnątrz karty płatniczej są szyfrowane w odpowiedni sposób. Ich pamięć nie jest zbyt duża, ale mimo to wydaje się, że bezproblemowo w momencie wydawania specjalnej karty (prosta wizja poniżej) przeznaczonej do normalnego użytku dla każdego człowieka można bez problemu zapisać w niej, czy na dostępnym tagu bankowym, czy na dodatkowym, niezależnym tagu Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta. Zaletą tego rozwiązania jest multiplikacja WRP® nie tylko na brelok lub opaskę naręczną, ale właśnie na dowolną kartę płatniczą oznaczoną oficjalnym logiem WRP®.

 

Karta debetowa zblizeniowa

 

6.         Zapis danych na WRP®: są dwie opcje zapisu. Pierwsza – zapis przez dowolną osobę za pomocą dedykowanego, darmowego softu na smartfonie. Wersja zła i wydaje mi się, że nie powinna mieć miejsca. Zapisane w ten sposób dane, na przykład przez członka rodziny, po pierwsze: nie będą danymi zestandaryzowanymi, po drugie – będą niewiarygodne dla służb. Dlatego też druga opcja, to rekord przy użyciu stacji dokowanych do komputera typu PC (właściwie dowolnego) i specjalistycznego hardware’u z gratisowym softem. Tego typu urządzenia są dostępne na rynku. Jedno urządzenie może obsłużyć kilkaset rekordów dziennie, w zależności od wprawy operatora. Zapis i dystrybucja powinna być dokonywana wyłącznie przez Fundację Ludzie Jesieni, w zestandaryzowany sposób, jak proponuję to w przykładzie poniżej. Wytworzona w ten sposób baza danych będzie zgodna z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i zarejestrowana w GIODO. Taki zapis umożliwiałby też łatwy kanał zwrotny, o czym będzie mowa w dalszej części projektu.

W tym krótkim opracowaniu podałem jedynie najbardziej ogólnikowe dane pomysłu. Można go rozbudowywać i dopasowywać w szerokim zakresie do własnych potrzeb, ale także wprowadzić do masowego i powszechnego użytku. Wszystko zależy od zapotrzebowania i przeznaczonych na inwestycję pieniędzy. Przykładowy tag i wstępne logo WRP® wygląda jak poniżej:

dsgh

Widzimy opatentowane logo z umieszczonym skrótem WRP®. Dalej następuje imię i nazwisko pacjenta, oraz jego ID. Dlaczego ID? Myślałem najpierw o numerze pesel, ale ponieważ jest on daną wrażliwą, przyjąłem, że nic niemówiący numer ID, przyporządkowany do bazy danych i do danych zapisanych na tagu NFC będzie znacznie bezpieczniejszy. Ratownik sczytując poprzez swoją komórkę  tag, może poprzez radiostację otrzymać pesel chorego i identyfikować jednoznacznie na tej podstawie jego dane. Będzie też miał szerszy obraz jego schorzeń niż ten, zapisany na tagu. Jeśli jednak ratownik nie ma możliwości sczytania pamięci DRP®, łączy się ze swoim dyspozytorem i po numerze ID otrzymuje wymagane dane drogą radiową. Numer ID może też przyczynić się do uzyskania danych pacjenta przed wysłaniem zespołu ratunkowego. Wystarczy, że osoba „z ulicy”, zgłaszająca wypadek poda dyspozytorowi numer ID. Ten w swojej bazie natychmiast będzie wiedział, do kogo wysyła karetkę. Na przykład zdecyduje, czy nie powiadomić od razu najbliższego zdarzeniu szpitala, o możliwym dostarczeniu tam pacjenta ze schorzeniami określonymi w WRP®.

Przykładowy screen informacji, jaka wyświetli się na ekranie komórki ratownika bądź innej uprawnionej osoby na ekranie jego telefonu komórkowego wygląda jak poniżej. Wystarczy jedynie po włączeniu telefonu, bez wywoływania jakiejkolwiek aplikacji  zbliżenie taga do komórki w bezpośredniej, góra kilkumilimetrowej odległości. Reszta dzieje się automatycznie, intuicyjnie. W celu uzyskania połączenia z osobą określoną jako opiekun chorego, wystarczy jedno dotknięcie palcem zdefiniowanego na screenie numeru, by połączenie uzyskać automatycznie. Ilość numerów do bliskich od jednego do kilku, można definiować na przykład: Lekarz 12345678, ojciec 987654321, matka 345678987 itd.

Tag 2

Dodatkowo, w zależności od programów na komórce (zawsze jest minimum 1) można poprzez naciśnięcie (w tym przypadku piktogramu oznaczonego kopertą) SMS-a o dowolnej treści – na przykład: Nastąpiła interwencja medyczna u Marka Deca. Oddzwoń pod numer nadawcy SMS-a.

Warto zwrócić uwagę na to, że przewidziałem możliwość odczytu danych przez osoby przypadkowe, aczkolwiek zastosowana technologia czyni to nieomalże niemożliwym (tag może być sczytany wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt – do kilku mm – z urządzeniem). Jeśli jednak takie sczytanie nastąpi, dane wrażliwe jak nazwy chorób są kodowane. Na chwilę obecną literowe skróty są moją fantazją. Idąc po kolei : Padaczka 3 – nie jestem lekarzem, ale może określać na przykład dobową częstotliwość ataków, DZSA – leki z grupy rozkurczowych, XCS – na przykład adrenalina. By zapewnić ogólnoświatową unifikację, pozwalającą stosować system WRP® wszędzie, do kodowania skrótów chorób używany będzie międzynarodowy standard ICD-10.

Otwarte pozostają kwestie działania zarówno systemu, kanału zwrotnego, jak też zapisu danych w specjalnej, szyfrowanej protokołem SSL bazie danych. Szacunkowo koszt postawienia systemu jest niestety dość wysoki, plus miesięczny abonament utrzymania systemu na poziomie poniżej pojedynczych zł/urządzenie. W przypadku zastosowań incydentalnych („znakowanie” wycieczek, grup dzieci, osób samotnych, może i zwierząt), koszt wyniósłby jednorazowo kilkanaście zł. Do dokładnej analizy jest administracja całym systemem, ale i to określam jako koszty niskie. Korzyści płynące z uratowania życia, zdrowia – NIEWYMIERNE.

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.