Krótko o WRP

Co powinieneś wiedzieć o WRP

System WRP® – czyli Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta powstał na przełomie lat 2015/2016. Ideą systemu, dalej zwanego po prostu WRP, była możliwość wsparcia niesienia pomocy przez Pogotowie Ratunkowe czy SOR-y ludziom, którzy jej najbardziej potrzebują: seniorom, schorowanym, niepełnosprawnym czy niekontaktującym się z otoczeniem. Mówiąc o pomocy myślimy o udostępnieniu specjalnie wcześniej przygotowanych Danych Pacjenta ratownikom i lekarzom już w momencie zgłoszenia wypadku na numer 112 lub 999. Dane te, podpisane przez Pacjenta, jego Opiekuna i Lekarza Rodzinnego są niezwykle pomocne w momencie, kiedy Pogotowie już w chwili zgłoszenia wie, do  kogo wyjeżdża. Nawet wtedy, kiedy osoba ta jest nieprzytomna, a udzielający jej pomocy obcy człowiek nie wie o niej nic prócz płci i stanu, jaki w danym momencie zastał.

Do tego służy bransoletka WRP, którą widzicie Państwo na zdjęciu. Ma ona dwie cechy, z których druga jest unikalna na skalę europejską*. Zacznijmy od tej pierwszej. W widocznym na fotografii zgrubieniu jest zatopiony elektroniczny układ scalony, w pamięci którego zapisujemy – ważne – za zgodą pisemną Pacjenta jego dane podstawowe umożliwiające identyfikację. To: Nazwisko i imię, miejscowość zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu domowego Pacjenta, imię opiekuna Pacjenta i jego numer telefonu. Te dane mogą być widoczne na ekranie po zbliżeniu opaski do smartfona wyposażonego w NFC**. Ale dopiero druga cecha wyróżnia nasz system z innych. To przypisany do każdej bransoletki unikatowy 6-cyfrowy numer ID. Co w nim niezwykłego? Otóż nie zawsze ratujący chorego przechodzień ma przy sobie smartfona. A jeśli nawet, to dane na nim zapisane nie pozwolą na nic innego oprócz kontaktu z domem czy z Opiekunem. Dzwoniąc pod 112 lub 999 dyspozytor Pogotowia oceni podczas wywiadu stopień zagrożenia i… jeśli jest ono wielkie, zapyta o bransoletkę i o nadrukowany numer. Wpisanie go w bazę to jest 5 sekund. I nagle o chorym wiadomo wszystko. Na co choruje, chorował, leki, uczulenia na leki, uzależnienia, nazwisko, imię, pełny adres. Kartotekę medyczną.

WRP daje więc niesamowitą wiedzę nie tylko ratownikom, ale także, jeśli jest podpisana odpowiednia umowa, także Szpitalnym Oddziałom Ratunkowym. Oprócz wiedzy jest to czas, który często biegnie niepotrzebnie w czasie tzw. triażu, czy też w czasie od wyjazdu zespołu ratunkowego do momentu ustabilizowania funkcji życiowych Pacjenta.

Koszty? Staramy się, by w całości finansowały je samorządy gmin czy powiatów. Ale jeśli chcesz sam przystąpić do WRP, to gotowa bransoletka z zapisanymi danymi kosztuje jednorazowo 24 złote. A miesięczny abonament, w skład którego wchodzi między innymi aktualizacja danych i utrzymanie bazy z protokołami bezpieczeństwa wynosi… tak, to nie pomyłka – 2 (dwa) złote.

Przystąpienie do WRP na razie jest możliwe w obrębie działania dyspozytorni Legnica, mającej podpisaną z nami umowę. A to oznacza pół Dolnego Śląska w jego zachodniej części. Mamy nadzieję niebawem rozszerzyć nasze działania na cały Dolny Śląsk, a jeszcze w tym roku wystartuje pilotaż WRP w Poznaniu.

*Według naszej wiedzy na luty 2019 roku

**NFC – komunikacja zbliżeniowa, jak np. w kartach płatniczych

Ważne spotkanie w Obornikach Śląskich

15 grudnia 2018 roku, nieco po godzinie 10.00, w Obornikach Śląskich przy ul. Zielonej 6* rozpoczęło się jedno z najważniejszych dla Fundacji Ludzie Jesieni  spotkań: „Warsztaty podsumowujące Wdrożenie Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP® na Dolnym Śląsku za 2018 rok”. Zapraszam Państwa serdecznie do naszej relacji z tego niewątpliwie najważniejszego wydarzenia roku 2018 w życiu Fundacji Ludzie Jesieni.