Krótko o WRP

Co powinieneś wiedzieć o WRP

System WRP® – czyli Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta powstał na przełomie lat 2015/2016. Ideą systemu, dalej zwanego po prostu WRP, była możliwość wsparcia niesienia pomocy przez Pogotowie Ratunkowe czy SOR-y ludziom, którzy jej najbardziej potrzebują: seniorom, schorowanym, niepełnosprawnym czy niekontaktującym się z otoczeniem. Mówiąc o pomocy myślimy o udostępnieniu specjalnie wcześniej przygotowanych Danych Pacjenta ratownikom i lekarzom już w momencie zgłoszenia wypadku na numer 112 lub 999. Dane te, podpisane przez Pacjenta, jego Opiekuna i Lekarza Rodzinnego są niezwykle pomocne w momencie, kiedy Pogotowie już w chwili zgłoszenia wie, do  kogo wyjeżdża. Nawet wtedy, kiedy osoba ta jest nieprzytomna, a udzielający jej pomocy obcy człowiek nie wie o niej nic prócz płci i stanu, jaki w danym momencie zastał.

Do tego służy bransoletka WRP, którą widzicie Państwo na zdjęciu. Ma ona dwie cechy, z których druga jest unikalna na skalę europejską*. Zacznijmy od tej pierwszej. W widocznym na fotografii zgrubieniu jest zatopiony elektroniczny układ scalony, w pamięci którego zapisujemy – ważne – za zgodą pisemną Pacjenta jego dane podstawowe umożliwiające identyfikację. To: Nazwisko i imię, miejscowość zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu domowego Pacjenta, imię opiekuna Pacjenta i jego numer telefonu. Te dane mogą być widoczne na ekranie po zbliżeniu opaski do smartfona wyposażonego w NFC**. Ale dopiero druga cecha wyróżnia nasz system z innych. To przypisany do każdej bransoletki unikatowy 6-cyfrowy numer ID. Co w nim niezwykłego? Otóż nie zawsze ratujący chorego przechodzień ma przy sobie smartfona. A jeśli nawet, to dane na nim zapisane nie pozwolą na nic innego oprócz kontaktu z domem czy z Opiekunem. Dzwoniąc pod 112 lub 999 dyspozytor Pogotowia oceni podczas wywiadu stopień zagrożenia i… jeśli jest ono wielkie, zapyta o bransoletkę i o nadrukowany numer. Wpisanie go w bazę to jest 5 sekund. I nagle o chorym wiadomo wszystko. Na co choruje, chorował, leki, uczulenia na leki, uzależnienia, nazwisko, imię, pełny adres. Kartotekę medyczną w kodach ICD10.

WRP daje więc niesamowitą wiedzę nie tylko ratownikom, ale także, jeśli jest podpisana odpowiednia umowa, także Szpitalnym Oddziałom Ratunkowym. Oprócz wiedzy jest to czas, który często biegnie niepotrzebnie w czasie tzw. triażu, czy też w czasie od wyjazdu zespołu ratunkowego do momentu ustabilizowania funkcji życiowych Pacjenta.

Koszty? Staramy się, by w całości finansowały je samorządy gmin czy powiatów. Ale jeśli chcesz sam przystąpić do WRP, to gotowa bransoletka z zapisanymi danymi kosztuje jednorazowo 24 złote. A miesięczny abonament, w skład którego wchodzi między innymi aktualizacja danych i utrzymanie bazy z protokołami bezpieczeństwa wynosi… tak, to nie pomyłka – 2 (dwa) złote.

Przystąpienie do WRP na razie jest możliwe w obrębie działania dyspozytorni Legnica, mającej podpisaną z nami umowę. A to oznacza pół Dolnego Śląska w jego zachodniej części. Mamy nadzieję niebawem rozszerzyć nasze działania na cały Dolny Śląsk.

*NFC – komunikacja zbliżeniowa, jak np. w kartach płatniczych

Ważne spotkanie w Obornikach Śląskich

15 grudnia 2018 roku, nieco po godzinie 10.00, w Obornikach Śląskich przy ul. Zielonej 6* rozpoczęło się jedno z najważniejszych dla Fundacji Ludzie Jesieni  spotkań: „Warsztaty podsumowujące Wdrożenie Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP® na Dolnym Śląsku za 2018 rok”. Zapraszam Państwa serdecznie do naszej relacji z tego niewątpliwie najważniejszego wydarzenia roku 2018 w życiu Fundacji Ludzie Jesieni.