Pilotażowy Projekt „Poczuj Się Bezpieczniej – Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta – WRP®” na Dolnym Śląsku

Opaska WRP nowaWznawiamy, po przerwie wakacyjnej, działalność Fundacji Ludzie Jesieni w zakresie WRP®. W  ramach współfinansowania ze środków otrzymanych z  Dotacji  Budżetu  Samorządu Województwa  Dolnośląskiego, przygotowaliśmy cztery  wydarzenia o zasięgu wojewódzkim, gdzie spodziewamy się licznych przedstawicieli zarówno rządowych, samorządowych oraz pozarządowych i – oczywiście – reprezentantów służb ratunkowych, oraz fundacji i stowarzyszeń opiekujących się osobami starszymi, a także i innymi grupami ludzi z rożnymi schorzeniami. Czytaj dalej